Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne PZU

Ubezpieczenia rolne PZU

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest skierowane dla rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne. Obejmuje ono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Obowiązek posiadania powyższego ubezpieczenia powstaje w chwili objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa zawsze zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze

  W ramach zakresu ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego występuje:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody, które zostały wyrządzone w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 • szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, które są w posiadaniu rolników i są używane w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Zawierając polisę ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w Moim Centrum Finansowym, możesz wybrać spośród dwóch wariantów:
 • podstawowy – w tym wariancie ochroną objęte są budynki rolnicze, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia pojawia się w dniu pokrycia budynku rolniczego dachem. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy;
 • rozszerzony – w tym wariancie budynki rolnicze objęte są ochroną zgodnie z postanowieniami OWU (ubezpieczenie dobrowolne). Doradcy MCF zawsze indywidualnie dobierają odpowiedni wariant tego ubezpieczenia do oczekiwań Klientów. W ramach wariantu rozszerzonego zakres ochrony obejmuje szkody, które powstały wskutek ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z OWU, upadku drzew lub masztów, zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach, które znajdują się w budynku mieszkalnym, wandalizmu oraz koszty poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii znajdującej się w budynku mieszkalnym.
 • Po opłaceniu przez Klienta dodatkowej składki, doradcy MCF mogę zaoferować rozszerzenie zakresu ochrony o szkody w stałych elementach budynku mieszkalnego powstałe wskutek:
 • przepięcia,
 • przepięcia elektrycznego.

Dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych oraz innych elementów wchodzących w skład majątku rolnika

Dla osób, które chcą objąć ochroną nie tylko budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze, ale również swój majątek gospodarstwa rolnego, agenci Mojego Centrum Finansowego przygotują propozycje

  Ubezpieczenia, którego ochroną objęte zostaną:
 • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe),
 • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep,
 • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze),
 • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt),
 • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne),
 • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego.

Powyższy majątek ubezpieczony będzie wtedy o szkody powstałe w wyniku ognia oraz innych zdarzeń losowych. Istnieje oczywiście możliwość rozszerzenia tego zakresu w przypadku ruchomości domowych i stałych elementów o kradzież z włamaniem czy rabunek, zwierząt gospodarskich o padnięcie i ubój z konieczności wskutek choroby lub wypadku, pojazdów wolnobieżnych o kolizje, kradzież z włamaniem, rabunek, natomiast sprzętu rolniczego o przepięcie.

Zawierając ubezpieczenie gospodarstwa rolnego w Moim Centrum Finansowym, otrzymujesz gwarancję odpowiednio dobranego wariantu ubezpieczenia. Nasi doradcy przygotują polisę idealnie dopasowaną do prowadzonego przez Ciebie gospodarstwa rolnego. Przy tym oczywiście agenci nie zapominają o naszej misji – „Zaufaj nam. Nie przepłacaj. Czuj się bezpiecznie”. Oznacza to, że z Moim Centrum Finansowym polisa gospodarstwa rolnego będzie zawierała zawsze szeroki zakres ubezpieczenia za konkurencyjną składkę w takich towarzystwach jak PZU, MTU, Warta bądź innych. Zapraszamy do biura naszej multiagencji w Wieluniu!

Doświadczenie pokazuje, że Klient, przychodząc do agenta MCF z aktualną polisą gospodarstwa rolnego, dostaje ubezpieczenie zawierające o wiele bogatszy zakres, a przy tym składkę niższą nawet o 30-40%! Jest to rezultat wieloletniej współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi (w tym między innymi PZU, Generali, Compensa, Ergo Hestia czy Allianz), dzięki czemu agenci Mojego Centrum Finansowego w tym zakresie nie mają sobie równych.

Ubezpieczenia rolnicze obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze są niezwykle ważnym elementem ochrony dla osób prowadzących działalność w sektorze rolnym. Ryzyko związane z uprawą roślin, hodowlą zwierząt i innymi czynnikami zewnętrznymi sprawia, że posiadanie odpowiednich ubezpieczeń staje się kluczowe dla zapewnienia stabilności finansowej i bezpieczeństwa.

Ubezpieczenia rolne PZU, MTU, Warta i inne

W naszej firmie doskonale wiemy, że rolnicy potrzebują kompleksowego zabezpieczenia, które uwzględnia specyficzne ryzyko, z jakim się spotykają. Dlatego oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń rolnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i specjalnych wymagań naszych Klientów (PZU, MTU, Warta i inne). Nasi doświadczeni eksperci ubezpieczeniowi są zawsze gotowi, aby pomóc w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla Twojego gospodarstwa rolnego. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem niewielkiego gospodarstwa rodowego, czy zarządzasz większym przedsiębiorstwem rolnym, mamy ubezpieczenia, które sprostają Twoim oczekiwaniom.

Ubezpieczenia rolnicze: obowiązkowe OC i inne opcje

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych branż, bez których niemożliwe byłoby normalne funkcjonowanie. Prowadzenie gospodarstwa wiąże się jednak z ogromną odpowiedzialnością, ciężką pracą i ryzykiem wystąpienia zdarzeń, na które nie mamy żadnego wpływu. Aby przykre sytuacje w jak najmniejszym stopniu odbiły się na działalności rolniczej, ustawodawca przewidział między innymi obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak również szereg dodatkowych opcji dla chętnych. Sprawdź, jak możesz zabezpieczyć swoje gospodarstwo i co dokładnie podlega ubezpieczeniu!

Ubezpieczenia rolne: PZU i inne towarzystwa ubezpieczeniowe

Każdemu Klientowi doradcy MCF zapewniają dostęp do informacji o ofertach od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, jak również pomoc w indywidualnym wyborze najlepszego rozwiązania. Na podstawie potrzeb, oczekiwań oraz warunków dopasowujemy te propozycje, które najlepiej odpowiadają kryteriom. Dzięki temu możesz mieć pewność, że podejmiesz mądrą decyzję i ochronisz swoje gospodarstwo rolne przed skutkami finansowymi wielu przykrych zdarzeń. Zapraszamy!

Ubezpieczenia rolne i innych elementów gospodarstwa

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC istnieje możliwość wybrania dodatkowych, rozszerzonych wariantów, które zapewnią Ci jeszcze więcej bezpieczeństwa i spokoju. Decydując się na poszczególne polisy, możesz między innymi ubezpieczyć budynek wchodzący w skład gospodarstwa, sprzęt, magazynowane plony, pojazdy wolnobieżne, a także zwierzęta. W zależności od oferty ubezpieczenie pokryje szkody wynikające z pożaru, zamarznięcia wody w instalacjach, aktów wandalizmu, jak również wielu innych czynników, na które nie mamy wpływu. Skontaktuj się z naszym doradcą i poznaj najlepsze ubezpieczenia upraw rolnych dopasowane do Twoich potrzeb oraz oczekiwań. Przekonaj się, że warto spać spokojnie!