Witamy w Moje Centrum Finansowe www.e-mcf.pl

Centrala
ul. Narutowicza 2, Wieluń

43 842 79 13
43 841 41 42

Pon - Pt 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 13:00

image

Ubezpieczenia Korporacyjne

Zabezpiecz swoją firmę przed niespodziewanymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie mienia: miej pewność, że szkody na mieniu Twojej firmy nie przyniosą strat, dzięki wypłaconemu odszkodowaniu.

Ubezpieczenie techniczne: ubezpiecz swój sprzęt, który wykorzystujesz do prowadzenia działalności.

Ubezpieczenie cargo (mienia w transporcie): zabezpieczenie Twojego mienia w transporcie na terenie Polski i zagranicy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: obejmuje szkody, które zostały wyrządzone osobie lub na mieniu osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem.

Zakres ubezpieczenia OC może zostać rozszerzony o np.:

Zakres może być rozszerzony o szereg dodatkowych klauzul, np.:

Ubezpieczenie OC za produkt - pozwoli pokryć szkody, które powstały w związku z wprowadzeniem przez Ubezpieczonego produktu do obrotu w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC pracodawcy - pokrywa szkody osobowe i rzeczowe, które wynikają z wypadków przy pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC organizatora imprezy - pokrywa szkody, które zostały wyrządzone uczestnikom zorganizowanej przez Ubezpieczonego imprezy, nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świetnie wykwalifikowani agenci MCF odpowiednio dopasują zakres ubezpieczenia do specyfiki branży, w której działa klient. Wynika to z tego, że poszczególne branże wymagają nieco innego zakresu ochrony, który wynika z codziennych działań firmy.Wypełniając i Wysyłając Formularz Rezerwacji Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przedstawienia oferty ubezpieczeniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zostań Agentem. Rozwijaj swój biznes efektywnie i dynamicznie.

Strefa Agenta